11

ANALIZA KONSTRUKCJI BUDOWLANCH

Wszelkie czynności analityczne wymaga specyficznych umiejętności, odpowiednio wyselekcjonowanych danych, a także profesjonalnych narzędzi. Analiza konstrukcji budowlanych to niezwykle odpowiedzialna kwestia, która może rzutować na powodzeniu realizacji całego projektu.

Program SCIA został stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy w codziennej pracy stawiają na niezawodność i najwyższą jakość rozwiązań. Program został wyposażony w wysoce zaawansowany silnik obliczeniowy MES. Analiza danych w oparciu o siatkę MES, która uwzględnia wszystkie warianty i dynamikę daje ogromną pewność odnośnie pomyślnego przeprowadzenia realizacji.

Każda budowa przeprowadzana jest w oparciu o poszczególne fazy. SCIA umożliwia szczegółową analizę każdej z nich, dzięki czemu konstruktor może monitorować przebieg projektu od momentu rozpoczęcia aż do jego zakończenia. Podstawowe cechy kwestie, które stanowią podstawowe udogodnienia dla użytkowników oprogramowania to:

  • możliwość wglądu w projekt z uwzględnieniem usunięcia jego tymczasowych elementów,
  • stopniowe sprężanie i wprowadzania elementów konstrukcji,
  • zmiana uwarunkowań granicznych,
  • wykorzystywanie elementów, które znalazły się we wcześniejszych etapów budowy do analizy następujących po nich faz.

Program SCIA Engineer https://www.scia.com.pl/ może być z powodzeniem wykorzystywany jako zaawansowane i wyspecjalizowane narzędzie do analizy konstrukcji budowlanych. Co najważniejsze użytkownik oprogramowania będzie miał możliwość wglądu do projektu w kontekście większej całości. SCIA jako rozwiązanie dedykowane osobom korzystającym z technologii BIM gwarantuje szybką i zintegrowaną realizację projektów.