23

Jak opracować ankietę?

Kwestionariusz ankiety wykorzystywany jest w różnorodnych dziedzinach badawczych, ale także w środowisku biznesowym, w którym stosowany jest przez przedsiębiorców w celu weryfikacji zadowolenia klienta, poznania rynku, czy też jako badanie satysfakcji pracownika. Prawidłowo stworzony formularz generuje miarodajne wyniki, które służą jako fundamentalny element prowadzący do rozwoju firmy.

Pytanie, jakie zadają sobie właściciele przedsiębiorstw, brzmi: jak opracować ankietę, by dostarczała niezbędnych danych w sposób jak najbardziej wartościowy? W pierwszej kolejności trzeba sformułować pytania, na które chcemy poznać odpowiedzi – mogą dotyczyć np. poziomu zadowolenia klienta (np. jakie ma wymagania i potrzeby względem firmy, czym jest usatysfakcjonowany, a czym wręcz odwrotnie), bądź też rynku (np. jakie trendy panują w danej branży).

Oczywiście kwestionariusz ankiety może odnosić się do spraw wewnętrznych firmy i np. posłużyć jako badanie satysfakcji pracownika. Dotyczyć to może różnych obszarów życia zawodowego, w konsekwencji czego doprowadza do wprowadzenia usprawnień niosących z branżowego punktu widzenia wielkie korzyści. Często pozwala znieść wiele barier utrudniających efektywną pracę, a także zwiększa zaangażowanie oraz satysfakcję osób zatrudnionych.

Zastanawiając się, jak opracować ankietę – niezależnie od czynników, jakie chcemy poznać na jej podstawie – w pierwszej kolejności trzeba wygenerować trafne i szczegółowe pytania. Istnieje wiele narzędzi internetowych, wspomagających ten proces (np. nowatorski i prosty w obsłudze system Fixback), które dopasowują kwestionariusz ankiety do potrzeb konkretnej branży lub firmy. To idealny kompromis pomiędzy prostotą a rzetelnością pomiaru.

Niezależnie czy jest to badanie satysfakcji pracownika, czy zadowolenia klienta, warto korzystać z aplikacji, które w sposób wielopoziomowy wspomagają proces tworzenia formularza przeznaczonego do badań. Każdy przedsiębiorca chce być ponad konkurencją…. a dla chcącego nic trudnego. Wystarczy systematycznie poznawać i analizować pojawiające się potrzeby w danej branży. Dobrze opracowany kwestionariusz ankiety to szansa na udoskonalenie marki, dzięki sprostaniu wcześniej rozpoznanym wymaganiom.