8

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY – JAKI PROGRAM WYBRAĆ?

Projektowanie architektury to dziedzina, która wymaga bardzo wiele doświadczenia, precyzji oraz pewności. Tworzenie koncepcji dla budynków użytkowych, które w późniejszym czasie będą spełniały funkcje mieszkalne, czy też służyły będą za pomieszczenia biurowe czy gospodarcze obarczone jest bardzo dużą odpowiedzialnością.

Wybór odpowiedniego programu do projektowania w bardzo dużej mierze pozwala uniknąć późniejszych rozczarowań. Możliwość kompleksowej i holistycznej pracy nad projektem przez kilka osób w jednym czasie gwarantuje wprowadzanie zmian na poziomie rzeczywistym. Dzięki temu, że każda z osób zaangażowanych w projekt ma taką możliwość, wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędów komunikacyjnych, a także wystąpienie zakłóceń związanych z odmienną percepcją poszczególnych osób.

Holistyczne podejście do projektowania architektury nie jest oczywiście niczym nowym, jednak w erze tworzenia projektów głównie w 2D możliwość ta została poniekąd zapomniana i niedoceniana. Każdy z wysoce wyspecjalizowanych specjalistów takich jak inżynierowie budownictwa, architekci, logistycy czy konstruktorzy musi bardzo mocno skupić się na wykonywanym przez siebie zadaniu i to nie ulega żadnej wątpliwości. Praca nad projektem musi przebiegać w odpowiednich do tego warunkach, w skupieniu i spokoju. Jednak równolegle z tym procesem musi przebiegać sprawna komunikacja dotycząca projektu, która to przez wiele lat była niewystarczająco doceniana.

Odpowiedni program do projektowania architektury taki jak np. ArchlineXP https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/ spełnia funkcję obrazowego komunikatora, który pozwala prowadzić prace nad projektem we współpracy wszystkich specjalistów. Wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe poprawienie kwestii, które mogłyby zaważyć negatywnie na powodzeniu projektu. Dzięki temu czas realizacji skraca się bardzo znacząco w stosunku do dotychczasowego stylu prowadzenia projektów.