24

Wirtualne projektowanie

Wirtualne projektowanie to rodzaj projektowania wspomaganego komputerowo, który umożliwia projektantom tworzenie 2D i 3D reprezentacji obiektu lub środowiska bez konieczności tworzenia fizycznego prototypu. Wirtualny projekt istnieje od dziesięcioleci, ale dopiero w latach 90. stał się szerzej stosowany. Głównym tego powodem był rozwój oprogramowania do modelowania 3D. Wirtualne projektowanie to proces, w którym za pomocą oprogramowania komputerowego tworzony jest model 3D obiektu. Projektanci używają wirtualnego projektu do tworzenia prototypów swoich produktów lub do wprowadzania zmian w istniejących produktach przed ich wyprodukowaniem. Wirtualny projekt ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami: jest szybszy, tańszy i pozwala na nieograniczoną liczbę zmian. Wirtualne projekty można wykorzystać do wielu celów, takich jak stworzenie katalogu produktów, zaprojektowanie nowego samochodu czy stworzenie makiety eksponatu muzealnego. Wraz z ewolucją technologii wirtualne projektowanie staje się rzeczywistością. Projektanci mogą teraz eksplorować i tworzyć projekty w środowisku wirtualnym. Projektowanie wirtualne jest również znane jako projektowanie wspomagane komputerowo (CAD). Jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i inżynieryjnym. Wirtualne projektowanie https://www.altair-polska.pl/ to jeden z najpopularniejszych tematów w architekturze, inżynierii i budownictwie. Jest to proces projektowania, który polega na wykorzystaniu oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i modelowania 3D do tworzenia wirtualnych modeli 3D. Wirtualne projektowanie stało się popularne, ponieważ umożliwia projektantom zdalną pracę z klientami. Mogą przeglądać projekty w czasie rzeczywistym, wprowadzać zmiany bez konieczności podróżowania i współpracować przy projektach z osobami, które nie znajdują się w tej samej lokalizacji. Projekt wirtualny to proces projektowania oparty na komputerze, który zastępuje tradycyjny model fizyczny modelem wirtualnym, interaktywnym.